layers

GÜLÜŞ TASARIM

Gülüş tasarımı ; kişinin yüz formu ,hatları , dişeti oluşumları , yaşı , cinsiyeti , ten rengi , dudak yapıları gibi kriterleri , bireyin isteği ve diş hekiminin estetik yaklaşımları ile ideal gülüşün ortaya çıkartılmasıdır.

Dişlerimizde ortaya çıkan renklenmeler , çürükler , şekil bozuklukları, aşınmalar, diş eksiklikleri rahatça gülebilmemizi, konuşmamızı, ileri problemlerde kendimizi ifade etmemizi engelleyebilmektedir. Zaman zaman gülerken elimizle ağzımızı kapatma eğilimi ortaya  çıkabilir.

CİNSİYET
Diş yapıları kadın ve erkek bireylerde farklılıklar gösterir.yapısal olarak erkeklerde dişler köşeli , belirgin , kadınlarda ise yuvarlak formlu , köşeler yumuşak geçişlidir.Kadınlarda öndeki iki diş biraz daha uzunken erkeklerde genelde aynı boyda dizilirler veya daha az farklıdırlar.

YAŞ
Sürekli çiğneme ile işlev gören dişler yıllar içerisinde aşınmaya maruz kalırlar,diş boylarının eşitlendiği görülür.Üst dudakta kırışıklıklar , gevşeme ortaya çıkar,alt dudak yerçekiminin etkisi ile aşağıya doğru sarkar , üst dişler görüntüde geri planda kalır alt dişler daha görünür hale gelirler.Yapılacak düzenlemeler bu olumsuzlukları gidererek daha genç ve estetik bir görünüm  sağlamak amaçlıdır.

DUDAKLAR VE YÜZ HATLARI
Dudakların dişlerle uyumu , dudak köşelerinin simetrisi , şekli , kalınlığı , gülüş estetiğinde gözönünde bulundurulan kriterlerdir.Gülüş anında alt dudak kavsi üst dişleri takip etmeli , gülüş esnasında ortaya çıkan dudak arası açıklığı ile diş boyları uyumlu olmalıdır.

Yuvarlak yüz hatlarına sahip bir bireye sert köşeli dişler uygulamak estetik durmayacaktır.Yüz hatları ve şekilleri ile dişler dişler uyumlu olmalıdır. Gözbebeklerinden geçen çizgi ile diş seviyeleri paralel seyretmelidir.Burun kanatlarından inen dikmelerde köpek dişleri yer almalıdır.

DİŞETLERİ
Gülüş esnasında ortaya çıkan diş eti miktarı estetiği önemli şekilde etkilemektedir , fazla miktarda görünen diş eti , görünümü , çekiciliği bozacaktır, diş etinin hiç görünmemesi  yapay bir gülüş ortaya çıkartacaktır. Diş eti seviyesi gülüş esnasında dudak çizgisine paralel seyretmelidir.Diş etinin diş aralarını doldurma miktarı , diş etlerinin çekilme miktarları da göz önünde bulundurulmalıdır.