layers

ORTODONTİ

Ortodonti dişlerin çapraşıklıklarının düzeltilmesi , çene yapılarının birbiri ile olan ilişkilerindeki bozuklukların tedavi edilmesi ile ilgilenir.Tedavide dişler ve alt üst çene olması gereken konumlarına getirilmek istenir.

Diş çarpraşıklıkları ve çenelerin konum bozuklukları(ileri veya geri pozisyonda olmaları) çiğneme problemleri oluşturabilir,konuşma güçlükleri ortaya çıkabilir çapraşıklık bölgelerinde temizlik daha zordur diş taşı oluşumları daha yoğun ortaya çıkarlar ve bu da diş eti  hastalıklarına daha kolay zemin hazırlar.

Ortodontik tedavilere genelde 7-8 yaşlar civarında başlanır , ağız diş sağlığı uygunsa , diş eti hastalıkları gibi tedaviyi etkileyecek problemler yoksa yetişkinlerde de tedavi uygulanabilir.Ağızda süt dişleri ve daimi dişlerin aynı anda bulunduğu erken dönem tedavileri hareketli plaklarla (bunlar çocuk tarafından takıp çıkartılabilir) yapılır.Asıl dişler tamamen ağız içinde yerini aldıktan sonra (ortalama 12 yaş) dişlerin üzerine braketler yapıştırılarak diş tellerinin uygulandığı sabit tedaviye geçilir.

Tedavilerin erken dönemde başlatılması ideal bir tedaviye ulaşılması açışından önemlidir , özellikle çeneler üzerine uygulanacak tedavilerin gelişim atağı döneminde uygulanması daha iyi sonuç vermektedir.Büyüme dönemi sona erdikten sonra çenelerin ileri ve geri pozisyonlanmaları ancak  cerrahi müdahaleler ile gerçekleştirilebilmektedir.